Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei

De Fysiotherapeuten in de regio Gelderse Vallei willen goede en eenduidige zorg leveren aan de inwoners van de regio. We hebben onze behandeling, informatie en adviezen met elkaar en met andere zorgverleners afgestemd zodat u overal betrouwbare, herkenbare en goede zorg krijgt, dicht bij huis.

Kwaliteit

De deelnemende fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie of Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Door interne en externe scholing en intervisieavonden zijn de fysiotherapeuten binnen de diverse werkgroepen op de hoogte van alle landelijke richtlijnen en regionale afspraken. We hebben samen protocollen opgesteld zodat we allemaal kwalitatief goede en herkenbare zorg leveren. We kennen elkaar en kunnen daarom laagdrempelig met elkaar en met andere zorgverleners overleggen om zo voor alle inwoners van regio Gelderse Vallei een passende, hoogwaardige behandeling te geven.

Binnen de diverse werkgroepen is er samenwerking met huisartsen en ook de longartsen, cardiologen, orthopeden, sportartsen, oncologen en fysiotherapeuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Anno 2021 zijn er 48 praktijken lid van het ROF Gelderse Vallei en zijn 153 fysiotherapeuten aangesloten bij een specifieke werkgroep. Op deze site kunt u meer lezen over de werkgroepen en projectgroepen die onderdeel zijn van de ROF Gelderse Vallei.