Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Netwerk Hartrevalidatie 

Het Netwerk Hartrevalidatie bestaat uit fysiotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in hartrevalidatie. Zowel fysiotherapeuten die werkzaam zijn in Ziekenhuis Gelderse Vallei als in de regio Gelderse Vallei zijn aangesloten. Alle fysiotherapeuten hebben speciale scholingen gevolgd, werken op dezelfde manier en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister. Wij hebben intensief contact met elkaar en met de artsen en verpleegkundigen. Dat betekent voor u als patiënt, dat u bij één van de aangesloten fysiotherapeuten aan het goede adres bent voor hartrevalidatie.

Vind een fysiotherapeut bij mij in de buurt

Wanneer hartrevalidatie? 

Hartrevalidatie is er voor iedereen die een hartaandoening heeft, recent is behandeld voor een hartinfarct, hartritmestoornis of een hartoperatie heeft meegemaakt. Het is niet vanzelfsprekend om na zo’n ingrijpende gebeurtenis je leven weer op te pakken. Vaak zijn er veel vragen en is het vooral spannend om meer te gaan bewegen. Toch is bewegen dan juist belangrijk. We weten dat patiënten die een hartrevalidatieprogramma volgen 50% minder kans op een herhaling van het hartprobleem hebben en 35% minder kans om in de jaren erna te overlijden. Maar er zijn meer effecten van hartrevalidatie: de lichamelijke fitheid verbetert, het zelfvertrouwen neemt toe, mensen zijn vaak vrolijker en dat werkt weer door in het sociale leven en op het werk.

Waarom fysiotherapie? 

In het ziekenhuis wordt bepaald waar de hartrevalidatie het beste kan plaatsvinden: op de afdeling cardiologie of bij de fysiotherapeut in de buurt die daarvoor opgeleid is. Kunt u revalideren bij de fysiotherapeut? Hier leest u hoe het behandeltraject eruit ziet. 

Stap 1 

Na de overdracht uit het ziekenhuis, vindt er een intakegesprek plaats bij een fysiotherapeut. Daar wordt samen met u bepaald wat u graag wil bereiken met de hartrevalidatie En hoe het nu gesteld is met uw fitheid, uw leefstijl en de manier waarop u met spanningen omgaat. 

Stap 2 

Aan de hand van uw wensen en doelen en de uitkomst van verschillende testen, maakt maakt de fysiotherapeut een beweegprogramma voor u. Het beweegprogramma wordt meestal uitgevoerd in de trainingszaal, als u dat wil ook met andere mensen samen. De fysiotherapeut meet regelmatig uw hartslag en bloeddruk om te zien hoe u de inspanning verdraagt. Daarnaast worden de testen van het begin iedere 4 weken herhaald. 

Stap 3 

Het revalidatieprogramma duurt ongeveer 12 weken. Het kan zijn dat uw doelen dan bereikt zijn en u in staat bent om zelfstandig de activiteiten voort te zetten. Het kan ook zijn dat uw doelen nog niet zijn bereikt of u nog niet zelfstandig kunt blijven bewegen. In dat geval kunt u deelnemen aan een vervolgprogramma. Heeft u in het programma het voor u hoogst haalbare bereikt, dan gaat u terug naar het hartrevalidatieteam in het ziekenhuis.