Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Knienetwerk

Het knienetwerk is gespecialiseerd in het behandelen van traumatische, veelal sportgerelateerde, knieaandoeningen, zoals voorste en achterste kruisbandletsels, meniscusletsels, kraakbeenaandoeningen en patellaluxaties. Binnen dit orthopedische netwerk werken wij intensief samen met knie orthopeden van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De aangesloten fysiotherapeuten hebben interne scholing gevolgd en samen een werkwijze opgesteld om zo hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

Vind een fysiotherapeut bij mij in de buurt

Sports Valley

Sports Valley is een sportmedisch expertisecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei waar sporters van alle niveaus en met verschillende sportgerelateerde klachten, terecht kunnen voor snelle sportmedische diagnostiek en behandeling. De (sport)fysiotherapeuten en orthopeden van het knienetwerk zijn onderdeel van Sports Valley en behandelen naast knieklachten ook andere sportgerelateerde klachten. De (sport)fysiotherapeuten, orthopeden en sportartsen werken volgens de meest recente (wetenschappelijke) ontwikkelingen, om de (knie)patiënt zo goed mogelijk behandelen. Om terecht te kunnen bij Sports Valley, is een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. Dit is niet nodig bij een sportmedisch onderzoek. Zie voor verdere informatie de site van Sports Valley.

Knieklachten

Knieaandoeningen ontstaan vaak bij het beoefenen van sport, een verkeerde afloop van een normale beweging of een ongeval. Er kunnen verschillende letsels ontstaan, zoals voorste en/of achterste kruisbandletsel, meniscusletsel, kraakbeenaandoeningen, patellaluxaties en collaterale band letsel.

Waarom fysiotherapie?

Op het moment dat u knieklachten heeft, dan kunt u direct contact opnemen met de (sport)fysiotherapeut voor een afspraak. Ook kan het zijn dat uw huisarts of de orthopeed u doorverwijst naar de (sport)fysiotherapeut. De (sport)fysiotherapeut kan samen met u de klachten verminderen of verhelpen. Lees hier hoe een behandeltraject bij een (sport)fysiotherapeut eruit ziet.

Stap 1

Tijdens het eerste consult zal de (sport)fysiotherapeut uw klachten in kaart brengen door een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek. Op basis daarvan stelt de (sport)fysiotherapeut een voorlopige diagnose en start eventueel de behandeling.

Stap 2

De duur van een behandeltraject verschilt per knieklacht. Dit kunnen een paar consulten zijn binnen een aantal weken tot een jaar intensieve revalidatie waarbij twee tot drie keer per week getraind wordt in de praktijk. De behandelingen bestaan onder andere uit het krijgen van advies en uitvoeren van oefeningen gericht op het verbeteren van de mobiliteit, stabiliteit en kracht van de knie. Regelmatig wordt er geëvalueerd of het behandeltraject volgens plan verloopt.

Stap 3

Het kan zijn dat de fysiotherapeutische behandelingen niet het gewenste effect hebben of dat er vermoeden is van een traumatisch letsel. De (sport)fysiotherapeut verwijst u dan (terug) naar de huisarts of orthopeed.

Stap 4

Als er in de knie letsel van bijvoorbeeld de meniscus, collaterale banden en/of de kruisbanden is geconstateerd, dan wordt er beoordeeld of er een conservatief (niet opereren) of operatief traject wordt gevolgd voor het optimale herstel van de knie. Zowel bij een conservatief als operatief traject volgt een behandeltraject bij de (sport)fysiotherapeut.