Spring naar hoofd-inhoud Skip to page footer

Netwerk Oncologische en Palliatieve Zorg

Bekijk deelnemende praktijken

Doel samenwerkingsverband

In 2014 is het initiatief genomen vanuit de Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei (ROFGV) om een netwerk Oncologische en Palliatieve Zorg op te zetten. Het belangrijkste doel van het netwerk:

Professionele zorg op het juiste moment en op de juiste plaats voor de oncologische en/of palliatieve patiënt.

Verdere doelen:

  • Goede coördinatie van de fysiotherapeutische zorg voor de patiënt met een oncologisch ziektebeeld en/of de patiënt welke palliatieve zorg nodig heeft.
  • Eenduidige fysiotherapeutische zorg en patiëntenvoorlichting.
  • Verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg op basis van wetenschappelijk onderzoek.
  • Optimaliseren van het fysiotherapeutisch behandelresultaat.
  • Lagere zorgkosten (door o.a. minder controles bij specialisten, minder complicaties, minder opname ziekenhuis/verpleeghuis).
  • Betere samenwerking tussen verwijzers en fysiotherapeuten, en tussen fysiotherapeuten onderling.

Ketenzorg

Fysiotherapeutische begeleiding kan in de curatieve, palliatieve en terminale fase worden ingezet. De begeleiding kan bestaan uit een (eenmalig) consult waarin de patiënt geadviseerd wordt, maar ook uit een uitgebreid revalidatietraject. Dit is afhankelijk van de situatie en de (hulp)vraag van de patiënt. Ook is er de mogelijkheid om overleg te plegen met een oncologiefysiotherapeut voor advies.

Zorgpad

Voor het aanmelden van een patiënt bij een eerstelijns fysiotherapeut is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. 

Deelname aan netwerk

Het is mogelijk om als oncologie- en/of oedeemfysiotherapeut (i.o.) lid te worden van het netwerk Oncologische en Palliatieve zorg. Zie voor de toelatingseisen het reglement.

De aangesloten fysiotherapeuten binnen het netwerk zijn laagdrempelig bereikbaar voor overleg betreffende specifieke casussen.