Symposium ROF-GV: Slaapproblematiek

Voor de tweede keer organiseert het ROF Gelderse Vallei een gezamenlijke bijeenkomst van de ROF-netwerken: COPD, DM2, CVRM, Oncologie en het Chronisch Zorgnet Gelderse Vallei.

Het thema dit jaar: Slaapproblematiek

Wanneer en waar

Datum: Woensdag 30 maart 2022
Tijd: 18:30 – 21:30 uur (zaal open vanaf 18.00 uur, koffie/thee)
Locatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV)
Zaal Auditorium
Willy Brandtlaan 10 - Bestemming 181 (C-vleugel 2e verdieping)
6716 RP EDE

Programma

18:00 uur Zaal (auditorium ZGV) open, ontvangst en registratie, koffie
18:30-18:35 uur Opening en welkom namens scholingscommissie ROF-GV (COPD,DM2, CVRM & Oncologie) & kartrekker Chronisch Zorgnet GV
18:35-19:30 uur Eerste spreker: I(rene) Pot GZ Psycholoog i.o. tot specialist (GIOS) - Ziekenhuis Gelderse Vallei
19:30-19:45 uur Pauze – netwerken
19:45-20:45 uur Tweede spreekster: Mw. L(iesbeth) Ravers – v.d. Kooi
Psychosociaal & hypnotherapeut – Praktijk Vitas te Almelo
Specialisatie in slaapproblematiek
20.45-20:55 uur Pauze
20:55-21:25 uur Casuïstiek
21:25-21:30 uur Afsluiting

Kosten

Aan de deelnemers wordt € 15,- in rekening gebracht voor dekking van de kosten voor het symposium. De inschrijving is volledig als er € 15,= is overgemaakt op bankrekeningnummer NL03RABO0174137796 t.n.v. ROF Gelderse Vallei onder vermelding van de naam van de deelnemer. Je ontvangt een bevestiging als de inschrijving volledig is. Accreditatie wordt aangevraagd voor het register Algemeen fysiotherapeut.

Overige informatie

  • De doelstellingen zijn het informeren van fysiotherapeuten over (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van slaapproblematiek bij chronische aandoeningen.
  • Het betreft een verplichte scholing die 1 van de 2 scholingen vervangt. Het gaat dus niet om een extra scholing maar is bedoeld om het voor eenieder efficiënter te maken en dus tijd te besparen (voor leden van ROF-GV).
  • Het symposium is in eerste instantie bedoeld voor leden de ROF-GV netwerken chronische aandoeningen: COPD, DM2, CVRM en Oncologie. En leden van het Chronisch Zorgnet Gelderse Vallei. Mochten er nog plaatsen over zijn dan zijn andere leden van harte welkom.
  • Gezien de huidige corona maatregelen kan het zijn dat we bij meer dan 30 aanmeldingen over gaan naar een online scholing omdat we iedereen de kans willen geven om deel te nemen aan dit symposium.

Aanmelden

Opgeven kan via mail naar Iris Kollau: rofgvscholing@gmail.com

Vul je gegevens in het meegeleverde excelbestand. Deze gegevens zijn belangrijk om accreditatiepunten toegekend te krijgen. Aanmelden kan tot 20 maart 2022.