Voorwaarden lidmaatschap ROF Gelderse Vallei

 •  U bent fysiotherapeut en praktiserend in het regiogebied van de ROF Gelderse Vallei; 
 •  U bent geregistreerd in het KNGF (CKR) register; 
 •  U bent geregistreerd in het BIG-register. 
 •  U bent op de hoogte van de statuten en reglementen van ROF Gelderse Vallei (op te vragen bij de secretaris) 

Contributie 

 • Voor het lidmaatschap van de ROF Gelderse Vallei is, per praktijk, naast de jaarlijkse contributie, een eenmalige instapbijdrage van € 200,00 (in woorden twee honderd euro) verschuldigd; 
 • De jaarlijkse contributie van de ROF Gelderse Vallei is op de oprichtingsvergadering van 15 juni 2011 vastgesteld op € 200,00 (in woorden twee honderd euro); 
 • Meldt een lid zich aan voor 1 juli van enig jaar, zal de volledige contributie van dat jaar verschuldigd zijn; 
 • Meldt een lid zich aan na 1 juli van enig jaar, zal de helft van de contributie van dat jaar verschuldigd zijn; 
 • Voor het lidmaatschap van de werkgroepen COPD, DMII, heup en knieartrose, schouder, VKB van de ROF Gelderse Vallei is per praktijk, per werkgroep een eenmalige instapbijdrage van € 200,00 (in woorden twee honderd euro) verschuldigd; 
 • De hoogte van de instapbijdrage en eventuele contributie voor de overige of nieuwe werkgroepen (zoals o.a. Oncologie/Palliatieve zorg, hartrevalidatie) zal door het bestuur van de ROF Gelderse Vallei en de werkgroepen zelf worden vastgesteld; 
 • Het bestuur van de ROF Gelderse Vallei en de voorzitter van de werkgroepen kunnen, met instemming van de werkgroepleden, een jaarlijkse contributie voor de werkgroepen instellen.